Povrchová úprava gabiónovOceľ je materiál, ktorý treba chrániť voči vplyvom klímy a znečisteniu z ovzdušia ktoré spôsobujú koróziu ocele. Je nutné oceľové prvky ochrániť vrstvou materiálu, ktorý zabráni následnému porušeniu základného materiálu. Pre tieto prípady poznáme rôzne metódy povrchovej úpravy napríklad nánosom zinku a s prímesou hliníka. Zinkovanie ako najbežnejšia úprava podkladového materiálu je možné realizovať najbežnejšie Žiarovým alebo Galvanickým zinkovaním.

 

Žiarové zinkovanie

Žiarové zinkovanie chráni oceľ pred koróziou rentabilným a ekologickým spôsobom a mnohonásobne predlžuje jej životnosť: protikorózna ochrana tak trvá desiatky rokov. Tento spôsob nanášania zinku je optimálnou ochranou voči korózii, neoddeliteľne sa spája tekutý zinok v 450°C v horúcom taviacom kúpeli s oceľou. Kovový zinkový povlak pokryje výrobok  na celej ploche a s dokonalou hrúbkou vrstvy od 50 do 150 µm. Takisto dutiny výrobku, resp. polotovaru, sú dokonale chránené. Reakciou medzi zinkom a oceľou chráni žiarové zinkovanie ako jediný proces dlhodobo a účinne pred prehrdzavením a so svojou katodickou ochranou je dokonca schopné uzavrieť menšie poškodenia na povrchu alebo v mikroskopických prasklinách. Zároveň povrch a jeho kovový vzhľad je nezameniteľne zachovaný ako aj štruktúra jeho povrchu. Podľa použitia produktu ochráneného zinkovou vrstvou môže byť povlak na povrchu svetlejší alebo tmavší, lesklý alebo matný.

Za bežných podmienok chráni žiarové zinkovanie pred koróziou až 50 rokov a aj pri vyššom zaťažení dosahuje dĺžka trvania ochrany spravidla viac ako 25 rokov po prvé známky korózie – životnosť konštrukcii je samozrejme tým rádovo vyššia. Z uvedeného dôvodu je táto ochrana zvolená i pre gabionové materiály BLOCK-SK®. Objekty majú predpoklad dosiahnuť životnosť výrazne nad 100 rokov.

VÝHODY:

 • Dlhodobá ochrana proti korózii
 • Možné vysoké zaťaženie
 • Dokonalá ochrana, aj v dutinách
 • Hospodárnosť
 • Bez údržbové
 • Odolnosť voči mechanickému poškodeniu

 

Galvanické zinkovanie

Galvanické pokovovanie, známe aj pod iným názvom (elektrolytické pokovovanie, galvanizácia,...) je nanášanie ochrannej vrstvy na povrch vodivého materiálu. Na povrch produktu, ktorý chceme ochrániť, používame vrstvy z ušľachtilých materiálov. Týmto sa zvyšuje povrchová odolnosť voči korózii, dosahujeme lesk, tvrdosť, prípadne vodivosť a pod.

Pokovovanie sa vykonáva ponorením predmetu do elektrolytu, pričom tento slúži ako katóda (elektróda). Druhá elektróda môže byť nádoba, alebo sa použije elektróda z materiálu, ktorým sa pokovuje. Po privedení elektrického prúdu na elektródy sa začne na pokovovanom predmete vylučovať ochranná vrstva nového materiálu (elektrolýza). 

Na rýchlosť elektrolýzy majú vplyv fyzikálne vlastnosti elektrolytu, prípadné jeho premiešavanie a použité katalyzátory. Výhoda tohto spôsobu je, že predmet, ktorý pokovujeme, nie je tepelne namáhaný a tým nedochádza k jeho molekulárnej premene alebo znehodnoteniu materiálu. Galvanickým pokovovaním sa obtiažne ochraňujú vnútorné priestory (dutiny) a kútové miesta na výrobku.


Partneri

CHS GEO Servis Green Hornet Gabion Consult

 • Odborné poradenstvo ku každej objednávke
 • Gabion Consult
  Výroba zváraných sietí na mieru
 • Gabion Consult
  Vypracovanie technologického postupu k objednávke ZDARMA
 • Gabion Consult
  Environmentálne vhodný výrobok