Aktuality

Gabiony a výplň

Gabiony a výplň

      Gabionová konštrukcia múru ( gravitačný g.m. , kotvený g.m. ) je zaťažený okrem iného aktiváciou zemného tlaku za rubom múru. U cestných a železničných stavieb je nevyhnutné vychádzať pri návrhu z predpokladu tuhej konštrukcie – múru , ktorá sa pri aktivácii zemného tlaku nedeformuje, ale očakávame len klopenie alebo posun. Samozrejme návrh musí odstrániť uvedené očakávania do bezpečnej polohy.

       V priebehu montáže a plnenia gabionov je nevyhnutné zaistiť vnútornú stabilitu rezu gabionu postupným plnením ( sypaný, rovnaný, kombinácia )  súbežne so zasypávaním rubu gabionov a to v rovnakých postupných výškových úrovniach so súčasným hutnením zásypovej zeminy rubu .

Záhradná architektúra - Gabiony

Záhradná architektúra - Gabiony

Gabióny sa stali v poslednom období obľúbeným prvkom v architektúre aj v stavebníctve. Používajú sa na rozmanité účely, najčastejšie ako suchá technológia výstavby oporných a zárubných múrov, protihlukových stien, úprav riek a vodných brehov. Čoraz častejšie sa objavujú aj ako estetický prvok pri budovaní záhrad.
Štýlový exteriér s gabiónmi

Štýlový exteriér s gabiónmi

       Kameň a kov sú materiály, ktoré sa dnes objavujú vedľa seba, v interiéroch, na
fasádach budov aj v ich exteriéroch, v rozmanitých podobách a niekedy až bizarných
kombináciách. Zo spojenia prirodzených vlastností týchto dvoch materiálov vznikol
v SR pred 25 rokmi nový prvok v architektúre a stavebníctve – gabiony.
Životnosť gabionových ( drôtokamenných ) stavieb

Životnosť gabionových ( drôtokamenných ) stavieb

Štandardom pre korozívnu ochranu v EU je bez pochybností v súčasnosti zmes Zn + AL. S myšlienkou využitia predmetnej zliatiny sa drôtovne zaoberali, či skôr pohrávali, už  skôr než sa gabiony  zo zváraných sietí uplatnili v ČSR ( ČR a SR ) a začali presadzovať do cestného a železničného stavebníctva.
Protipovodňová ochrana

Protipovodňová ochrana

Protipovodňové gabionové valy systému Flood-BLOCK  spoločnosti COMPAG SK s.r.o. sú  tou pravou ponukou preventívneho technicko - ekonomického riešenia zapojenia nezamestnaných do spoločensky prospešnej práce zvýšenia ochrany proti prívalovej povodňovej vode.
Gabion a povrchová úprava

Gabion a povrchová úprava

       Zinkovanie ako najbežnejšia úprava podkladového materiálu je možné realizovať najbežnejšie Žiarovým alebo Galvanickým zinkovaním.
Gabion a plot

Gabion a plot

       Gabionovú stavebnicovú konštrukciu vo sfére stavebníctva využiteľnú ako oplotenie okolo rodinných domov a pozemku. 

Gabionová stavebnica firmy COMPAG SK

Gabionová stavebnica firmy COMPAG SK

       K súčasným trendovým prvkom stavebníctva SR a modernej architektúry patrí už 20 rokov stavebná Gabionová technológia zo zvarovaných sietí, ktorou sa zaoberá spoločnosť COMPAG SK, s. r. o. Mimoriadna kvalita a vlastnosti Gabionovej stavebnicovej konštrukcie BLOCK-SK® ponúkajú súčasnému modernému stavebníctvu adekvátnu náhradu za betónové objekty rôzneho zamerania. Tieto praktické konštrukcie boli v uplynulom období využité už na viac ako 1 000 000 m3 objektov.

Gabiony - slovenskej spoločnosti COMPAG SK s r.o. Bratislava

Gabiony - slovenskej spoločnosti COMPAG SK s r.o. Bratislava

       Najčastejšie používaným materiálom pre zvarované gabiónové konštrukcie je stavebnica BLOCK – SK®.

Partneri

CHS GEO Servis Green Hornet Gabion Consult

  • Odborné poradenstvo ku každej objednávke
  • Gabion Consult
    Výroba zváraných sietí na mieru
  • Gabion Consult
    Vypracovanie technologického postupu k objednávke ZDARMA
  • Gabion Consult
    Environmentálne vhodný výrobok