Výhody gabiónov BLOCK-SK®


 

Gabióny BLOCK-SK® sa dobre prispôsobujú nepravidelnému povrchu. Sú vysoko odolné voči ťahu a tlaku a dobre reagujú na zmenu síl. Gabiónové konštrukcie sa zároveň vyznačujú dobrou priepustnosťou. Vďaka svojmu prírodnému charakteru umožňujú umelé i prírodné zazelenanie povrchu. Naše gabióny sú preukázateľne odolné voči korózii i mechanickému poškodeniu.

Stavebný systém je charakteristický jednoznačným prepojením sietí gabiónov bez zdvojenia sietí na styku jednotlivých košov. Nemá prakticky rozmerové obmedzenia a rýchlosťou dodania od objednania do začatia výstavby nemusí uplynúť ani 24 hodín.

Gabión tvoria zvárané drôtené siete s výplňou z kameňa, zeminy a recyklovaného materiálu. Gabión zároveň vďaka svojmu zloženiu a vzhľadu nezasahuje negatívne do životného prostredia. Nespornou výhodou je neobmedzená životnosť. 

Gabiónové konštrukcie dokážu prenášať nadmerné deformácie (napr. po aktivizovaní zosuvu) bez významnejšej straty nosnosti, preto čoraz častejšie nahrádzajú tradičné betónové konštrukcie. Tieto konštrukcie umožňujú komunikáciu toku s povodím a preto ich odborníci predurčujú na rekonštrukcie po povodniach ako i preventívne úpravy enviromentálneho charakteru.

 

 

Pružnosť gabiónovej konštrukcie zo zváraných sietí je v geologických podmienkach ideálna a dostačujúca. Vhodnou kombináciou s inými protierozívnymi opatreniami sa docieli technicky a esteticky špičkové dielo. Gabiónové konštrukcie sa v uplynulom období využili na viac ako 1 000 000 m3 objektov rôzneho určenia od oporných a zárubných stien pri diaľniciach, cez rekonštrukcie ciest, resp. úpravy riek a vodných brehov až po architektonické úpravy územia bytovej výstavby. Stavebnú gabiónovú technológiu s použitím zváraných sietí cestári i vodohospodári považujú za optimálnu kombináciu pružnosti, tuhosti, estetickej čistoty a variability použitia. Vysoká zvuková pohltivosť a vodopriepustnosť umožnili použiť túto technológiu pri sanáciách zosuvov a výstavbe protihlukových objektov. 

Skúšky kvality, ktoré sa vykonávajú s náročným posudzovaním TSÚS SR, napríklad pri chloride sodnom v súlade s DIN 50021 (podmienky agresívneho morského prostredia), dávajú na základe výsledkov (min. 1000 hod laboratórneho skúšania) predpoklad reálnej životnosti vyše 100 rokov. Vývoj a výskum založený na náročných skúškach umožnil uviesť v roku 2007 na trh pozinkovaný gabión s odolnosťou min. 2 000 hod., a od roku 2014 máme v ponuke i originálny materiál s odolnosťou cez 3 000 hod., hlavne pre diaľničné a železničné objekty.

 

ĎALŠIE VÝHODY:

 • tvarová stabilita a jednoznačnosť
 • vizuálne príjemný vzhľad
 • využitie prírodného materiálu
 • úspora nákladov o 15-30% oproti klasickým betónovým konštrukciám
 • kratší čas výstavby oproti bežným betónovým výstavbám
 • väčší priemer drôtu a vyššia korozívna ochrana 
 • možnosť vloženia osvetlenia, cestných zvodidiel či vysadenie zelene
 • možnosť dodatočnej úpravy
 • suchá montáž konštrukcie (aj v zimnom období)
 • možnosť použiť v akomkoľvek počasí a ročnom období – nepodlieha sezónnosti 
   

Partneri

CHS GEO Servis Green Hornet Gabion Consult

 • Odborné poradenstvo ku každej objednávke
 • Gabion Consult
  Výroba zváraných sietí na mieru
 • Gabion Consult
  Vypracovanie technologického postupu k objednávke ZDARMA
 • Gabion Consult
  Environmentálne vhodný výrobok