Gabiónový materiál 3,0 mm – BLOCK-SK®

č. Technický parameter - vlastnosť Charakteristika 
– hodnota parametra
Poznámka
       
základný materiál - drôt:
- materiál oceľ.drôt hrubo žiar.pozink.  
1. priemer drôtu fd 3,0 ± 0,08 mm  
2. pevnosť v ťahu Rm min. 350 MPa  
3. pomer medze klzu k pevn. v ťahu Rp0,2/Rm max. 0,95  
4. ťažnosť drôtu A10 min. 8 %  
5. plošná hmotnosť zinku (v povlaku) min. 260 g / m2 DIN 1548
6. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) STN 42 0420
zvárané siete pre gabióny:
- materiál oceľ. drôt hrubo žiar.pozink.  
7. profil drôtu (priemer) fd 3,0 ± 0,08 mm  
8. rozmery – dĺžka siete od 200 mm do 100 000 mm  
9. rozmery – šírka siete od 200 mm do 2 650 mm  
10. rozmery – veľkosť ôk siete (rozostupy drôtov) 100x100, 100x50 mm  
11. pevnosť v ťahu drôtov TO zvarmi (v TOO) gSW = 0,9  
12. nános zinku (plošná hmotn., hrúbka vrstvy) min. 260 g/m2  
13. odolnosť proti korózii (podľa DIN 50 021) min. 500 hodín - bez hrdze (STN ISO 9227)
14. min. ťahová únosnosť (pevnosť) 1 bm siete prepočtom; [kN/m]  
15. únosnosť zvarov v šmyku min. 0,3 . Rp0,2 . A [kN]  
16. tolerancia rozostupov drôtov na 1 bm ± 5mm/1 bm siete  
17. tolerancia rozdielu uhlopriečok siete max. 30 mm  
špirály:
- materiál špirál oceľ.pozink.drôt  
18. profil drôtu 3,0 -3,5 ± 0,10 mm  
19. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa  
20. ťažnosť drôtu A10 min. 10 %  
21. plošná hmotnosť zinku (v povlaku) min. 260 g/m2 DIN 1548
22. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) STN 42 0420
dištančné spony:
- materiál spôn oceľ.pozink.drôt  
24. profil drôtu 3,0 ± 0,10 mm  
25. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa
 

 


Partneri

CHS GEO Servis Green Hornet Gabion Consult

  • Odborné poradenstvo ku každej objednávke
  • Gabion Consult
    Výroba zváraných sietí na mieru
  • Gabion Consult
    Vypracovanie technologického postupu k objednávke ZDARMA
  • Gabion Consult
    Environmentálne vhodný výrobok