Gabiónový materiál 4,0 mm – BLOCK-SK®


 

p. č. Technický parameter - vlastnosť Charakteristika
– hodnota parametra
Poznámka
základný materiál - drôt:
- materiál oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al
1. priemer drôtu f(a dovolená tolerancia) 4,00  ± 0,10 mm  
2. pevnosť v ťahu Rm od 450 MPa  ÷do 600 MPa  
3. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %  
4. plošná hmotnosť povlaku BEZINAL®  EN  10 244-2:2001

 

5. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa   d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) ISO 7802 
EN 10218-1
zvárané siete pre gabióny :
- materiál oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al
6. profil drôtu (priemer) f(a dov. tolerancia) 4,00  ± 0,10 mm  
7. rozmery – dĺžka siete od 200 mm do 100.000  mm *1)
8. rozmery – šírka siete od 200 mm do 2.650  mm *2)
9. rozmery – veľkosť ôk siete (rozstupy drôtov) 100x100 mm 100x50 mm  
10. pevnosť v ťahu drôtov siete so zvarmi od 450 MPa  ÷do 600 MPa gSW < 0,9
11. plošná hmotnosť povlaku BEZINAL®  EN  10 244-2:2001  
12. odolnosť proti korózii min.   1 000 hodín - bez hrdze STN ISO 9227
alebo DIN 50021
13. únosnosť zvarov v šmyku min. 0,3 . Re. ASmen  [kN]  
14. tolerancia rozstupov drôtov na 1 bm ± 5mm/1 bm siete  
15. tolerancia rozdielu uhlopriečok siete max. ± 30 mm  
špirály :
- materiál špirál oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al
16. profil drôtu (a dovolená tolerancia) 4,00  ± 0,10 mm  
17. pevnosť v ťahu Rm od 450 MPa  ÷do 600 MPa  
18. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %  
19. plošná hmotnosť  Zn + Al (v povlaku) EN  10 244-2:2001  
20. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) ISO 7802
EN 10218-1
21. rozmery spoj. špirály tab. č. 2
dištančné spony :
- materiál spôn oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al
22. profil drôtu (a dovolená tolerancia) 4,00 ± 0,10 mm  
23. pevnosť v ťahu Rm od 450 MPa  ÷do 600 MPa  
24. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %  
25. plošná hmotnosť  Zn + Al   (v povlaku) EN  10 244-2:2001  
26. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) DIN 51015

 


Partneri

CHS GEO Servis Green Hornet Gabion Consult

  • Odborné poradenstvo ku každej objednávke
  • Gabion Consult
    Výroba zváraných sietí na mieru
  • Gabion Consult
    Vypracovanie technologického postupu k objednávke ZDARMA
  • Gabion Consult
    Environmentálne vhodný výrobok