Gabiónový materiál s povrchom BEZINAL


 

p. č. Technický parameter - vlastnosť Charakteristika 
– hodnota parametra
Poznámka
základný materiál - drôt :
- materiál oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn + Al
1. priemer drôtu f(a dovolená tolerancia) 3,5 ± 0,08 mm 4,0 ± 0,10 mm 2 priemery
2. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa  
3. pomer medze klzu k pevn. v ťahu Re/Rm max. 0,95  
4. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %  
5. plošná hmotnosť Zn + Al (v povlaku) min. 350 g / m2 DT 150 / SGB
6. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) STN 42 0420
zvárané siete pre gabióny :
- materiál oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn +  Al
7. profil drôtu (priemer) f(a dov. tolerancia) 3,5 ± 0,08 mm 4,0 ± 0,10 mm 2 priemery
8. rozmery – dĺžka siete od 200 mm do 100 000  mm *1)
9. rozmery – šírka siete od 200 mm do 2 650  mm *2)
10. rozmery – veľkosť ôk siete (rozstupy drôtov) 100x100 mm       100x50 mm  
11. pevnosť v ťahu drôtov TO zvarmi (v TOO) min. 400 MPa gSW = 0,9
12. nános Zn + Al  (plošná hmotn., hrúbka vrstvy)                 min. 350 g / m2 DT 150 / SGB
13. odolnosť proti korózii (podľa DIN 50 021) min.   1 000 hodín - bez hrdze (STN ISO 9227)
14. únosnosť zvarov v šmyku min. 0,3 . Re. ASmen  [kN]  
15. tolerancia rozstupov drôtov na 1 bm ± 5mm/1 bm siete  
16. tolerancia rozdielu uhlopriečok siete max. ± 30 mm  
špirály:
- materiál špirál oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn +  Al
17. profil drôtu (a dovolená tolerancia) 3,5 ± 0,08 mm    4,0 ± 0,10 mm 2 priemery
18. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa  
19. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %  
20. plošná hmotnosť  Zn + Al   (v povlaku) min. 350 g/m2  DT 150 / SGB
21. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) STN 42 0420
22. rozmery spoj. špirály tab. č. 2
dištančné spony :
- materiál spôn oceľ. drôt hrubo žiar. pozink. Zn +  Al
23. profil drôtu (a dovolená tolerancia)   3,5 ± 0,08 mm 4,0 ± 0,10 mm  
24. pevnosť v ťahu Rm min. 450 MPa  
25. ťažnosť drôtu A200 min. 8 %  
26. plošná hmotnosť  Zn + Al (v povlaku) min. 350 g / m2  DT 150 / SGB
27. priľnavosť zinku / pri otoč. kol tŕňa d = 3 D bez odlupkov, trhlín (Zn) DIN 51015

 


Partneri

CHS GEO Servis Green Hornet Gabion Consult

  • Odborné poradenstvo ku každej objednávke
  • Gabion Consult
    Výroba zváraných sietí na mieru
  • Gabion Consult
    Vypracovanie technologického postupu k objednávke ZDARMA
  • Gabion Consult
    Environmentálne vhodný výrobok