Gabiony a povodne

       Na mnohých miestach by bolo možné znížiť vplyv hroziacej veľkej vody a to tak okamžitým ľudským zásahom prostredníctvom stále naliehavejšej prevencie. Práve v tomto smere sa však prejavuje veľmi slabý alebo, žiaľ, dokonca nulový záujem obyvateľov alebo samotných obecných zastupiteľstiev o údržbu tokov a budovanie povodňovej ochrany v rámci  finančných možností. História nám už veľa krát dokázala, že prevencia pred prírodnými katastrofami býva výrazne lacnejšia ako odstraňovanie ich následkov. V poslednom čase je i z úst predstaviteľov štátu a zodpovedných ministerstiev počuť kladenie dôrazu na preventívnu ochranu pred povodňami. Gabionová stavebnica a jej  aplikácia do protipovodňového valu  Flood – BLOCK® chce byť ponukou spoločnosti COMPAG SK s.r.o. pre obyvateľov aj inštitúcie rôzneho druhu aktívne sa zapojiť do protipovodňovej ochrany.  Aplikácia Flood – BLOCK®  dáva každému možnosť využitím miestnych zdrojov realizovať ochranné valy , odkláňajúce a smerovacie koridory , zábrany , deliace konštrukcie na zabránenie povodni a ku ochrane majetku. 

       Flood – BLOCK® je jednoduchá aplikácia gabionových častí stavebnice BLOCK-SK® a vhodnej geotextílie.Aplikácia po naplnení pieskom, zeminou alebo obdobným materiálom a  zostavení do kontinuálneho navzájom perfektne poprepájaného valu vytvorí vodou nepreniknuteľný val s mernou hmotnosťou výrazne vyššou ako je voda. Plnenie je samozrejme možné vykonávať bežnými nakladačmi . Množstvo potrebných pracovníkov je výrazne menšie a budovanie ochranného valu rýchlejšie.  Hlavne však treba klásť dôraz na preventívnu výstavbu tam, kde to podmienky umožňujú a potreba určuje. Budovanie rôznych výškových kombinácii je samozrejmosťou možnostístavebnice BLOCK-SK®. Pri úpravách vodných tokov a pri budovaní líniových stavieb sa v zahraničí už viac ako 100 rokov úspešne uplatňujú gabionové konštrukcie .

Rozvoj využívania gabionových konštrukcií na území SR a ČR trvá viacej ako 20 rokov.Veľkú zásluhu na rozmachu používania drôto-kamenných konštrukcií má firma COMPAG SK s.r.o.. Za obdobie svojho pôsobenia jej pracovníci od roku 1991 výrazne oslovili nielen odbornú stavbársku verejnosť v Slovenskej i Českej republike a to najmä prostredníctvom výroby a uplatňovania materiálu Gabionovej stavebnicovej konštrukcie BLOCK-SK®  slovenského pôvodu.


© 2023 GABIONOVÝ E-SHOP spoločnosti COMPAG-SK • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP