Gabióny ako protipovodňová ochranaNa mnohých miestach by bolo možné znížiť vplyv hroziacej veľkej vody a to okamžitým ľudským zásahom prostredníctvom stále naliehavejšej prevencie. Práve v tomto smere sa však prejavuje veľmi slabý alebo dokonca nulový záujem obyvateľov alebo samotných obecných zastupiteľstiev o údržbu tokov a budovanie povodňovej ochrany v rámci  finančných možností. História nám už veľa krát dokázala, že prevencia pred prírodnými katastrofami býva výrazne lacnejšia ako odstraňovanie ich následkov. V poslednom čase je i z úst predstaviteľov štátu a zodpovedných ministerstiev počuť kladenie dôrazu na preventívnu ochranu pred povodňami. Gabiónová stavebnica a jej  aplikácia do protipovodňového valu  Flood – BLOCK® je ponukou spoločnosti COMPAG SK s.r.o. pre obyvateľov aj inštitúcie rôzneho druhu aktívne sa zapojiť do protipovodňovej ochrany.  Aplikácia Flood – BLOCK®  dáva každému možnosť využitím miestnych zdrojov realizovať ochranné valy, odkláňajúce a smerovacie koridory, zábrany, deliace konštrukcie na zabránenie povodni a ku ochrane majetku. 

 

 

Flood – BLOCK® je jednoduchá aplikácia gabiónových častí stavebnice BLOCK-SK® a vhodnej geotextílie. Aplikácia po naplnení pieskom, zeminou alebo obdobným materiálom a  zostavení do kontinuálneho navzájom perfektne poprepájaného valu vytvorí vodou nepreniknuteľný val s mernou hmotnosťou výrazne vyššou ako je voda. Plnenie je samozrejme možné vykonávať bežnými nakladačmi. Množstvo potrebných pracovníkov je výrazne menšie a budovanie ochranného valu rýchlejšie.  Hlavne však treba klásť dôraz na preventívnu výstavbu tam, kde to podmienky umožňujú a potreba určuje. Budovanie rôznych výškových kombinácii je samozrejmosťou možností stavebnice BLOCK-SK®. Pri úpravách vodných tokov a pri budovaní líniových stavieb sa v zahraničí už viac ako 100 rokov úspešne uplatňujú gabiónové konštrukcie.

Rozvoj využívania gabiónových konštrukcií na území Slovenska a Čiech trvá viac ako 20 rokov. Veľkú zásluhu na rozmachu používania drôto-kamenných konštrukcií má firma COMPAG SK s.r.o. Za obdobie svojho pôsobenia jej pracovníci od roku 1991 výrazne oslovili nielen odbornú stavbársku verejnosť v Slovenskej i Českej republike a to najmä prostredníctvom výroby a uplatňovania materiálu Gabiónovej stavebnicovej konštrukcie BLOCK-SK®  slovenského pôvodu.

 


Partneri

CHS GEO Servis Green Hornet Gabion Consult

  • Odborné poradenstvo ku každej objednávke
  • Gabion Consult
    Výroba zváraných sietí na mieru
  • Gabion Consult
    Vypracovanie technologického postupu k objednávke ZDARMA
  • Gabion Consult
    Environmentálne vhodný výrobok