Gabionová stavebnica BLOCK-SK

       Majú široké možnosti využitia, napr. pri aktuálnych geotechnických tektonických riešeniach na územiach bytovej výstavby a obytných zón, na oporných a zárubných stenách pri diaľniciach, protihlukových stenách na cestách, až po rekonštrukcie ciest po zosuvoch a úpravy riek i vodných brehov ako súčasť povodňovej ochrany. Stručná charakteristika hovorí, že systém Gabionovej konštrukcie pozostáva z drôtených košov (gabionov) tvorených zo sietí, ktoré sa plnia materiálom s požadovanými parametrami.
      Našim čitateľom ponúkame detailnejšie informácie o tejto technológii. Siete do košov, vyrábané zváraním hrubo pozinkovaného drôtu s pridaním hliníka sa vzájomne spájajú špirálami a dištančnými sponami a tvoria tak súčasť dokonalej stavebnice. Gabionové koše na pohľadovej strane konštrukcie sa môžu plniť ručným vkladaním kameňa, ktorý musí spĺňať aj estetické požiadavky. Stredná časť konštrukcie sa obyčajne vypĺňa drobnejšou frakciou kameniva (frakcia 16 až 200 mm). 
       Ak vzhľad konštrukcie nie je dôležitý, možno celý objem koša naplniť vhodnou frakciou kameniva (32 až 63 mm) strojom. Pritom však treba použiť na čelo sieť s menšími okami (100 x 50 mm). Na menej náročné konštrukcie sa môže použiť recyklovaný betón, resp. zemina. Neodporúča sa ukladať do Gabionovej konštrukcie objektu namrznutú zeminu či zeminu premočenú dažďom alebo snehom. Stanovenie optimálnej výplne košov a jej parametrov je úlohou projektového riešenia, ktoré by malo zohľadniť najmä zabezpečenie stability, hospodárnosti a estetické stvárnenie konštrukcie. Okrem toho by návrh mal prihliadať aj na materiálové možnosti v okolí stavby a začlenenie inžinierskeho objektu do okolitého terénu.
       Gabionová konštrukcia firmy COMPAG zo zvarovaných sietí je pevnejšia, v porovnaní s pletenými sieťami lepšie drží rovinatý tvar a je i dostatočne pružná. Pružnosť je jej prednosťou, pretože objekty nevyžadujú budovanie klasických betónových základov. Kvalitná protikorózna ochrana Zn+Al v súčinnosti s prírodou umožňuje životnosť vybudovaných objektov presahujúcu 100 rokov. Prednosťou tohto moderného konštrukčného systému je možnosť realizovateľnosti aj v zimnom období, pričom nemusí dochádzať k obmedzeniu plynulosti výstavby.
       Dôležitým parametrom životnosti systému je životnosť materiálu z pozinkovaného drôtu a kvalitatívne parametre plniaceho materiálu. Vychádza sa z predpokladu, že čas životnosti zinkového povlaku a samotného oceľového drôtu musí byť vyšší ako čas tzv. konsolidácie drôteno-kamenného systému (prerastenie kameňov vegetáciou a výplň medzier naplavenou, prípadne naviatou zeminou). So životnosťou súvisí aj ochrana proti bludným elektrickým prúdom a zníženie agresivity prostredia voľbou vhodnej zeminy na spätný zásyp.

Partneri

CHS GEO Servis Green Hornet Gabion Consult

  • Odborné poradenstvo ku každej objednávke
  • Gabion Consult
    Výroba zváraných sietí na mieru
  • Gabion Consult
    Vypracovanie technologického postupu k objednávke ZDARMA
  • Gabion Consult
    Environmentálne vhodný výrobok