Štýlový exteriér s Gabionmi

       K súčasným trendovým prvkom stavebníctva na Slovensku a modernej architektúry patrí už 25 rokov stavebná gabionová technológia zo zvarovaných sietí, ktorou sa zaoberá spoločnosť COMPAG SK, s. r. o. Mimoriadna kvalita a vlastnosti Gabionovej stavebnicovej konštrukcie     BLOCK-SK® ponúkajú súčasnému modernému stavebníctvu adekvátnu náhradu za betónové objekty rôzneho zamerania.

       Gabionové konštrukcie sa dajú využiť na rôzne účely, najčastejšie ako suchá technológia  výstavby oporných múrov, plotov, protihlukových stien, úprav riek a vodných brehov.

Z VEREJNÝCH PRIESTOROV DO ZÁHRAD

       Z verejných priestranstiev prenikli gabiony aj do súkromných, hlavne vďaka tomu, že okrem  raktickej funkcie sú prvkom, ktorý ozvláštni exteriér. Je už len na tvorivosti záhradných architektov či samotných majiteľov záhrad, akým spôsobom využijú gabiony v exteriéri.
       Gabiony – čiže koše, sa napĺňajú kameňom, dajú sa využiť ako ploty, oporné múry, ale môžu sa kombinovať aj so živými plotmi, trávou, kríkmi, trvalkami, čím vznikajú zaujímavé variácie spojenia neživých materiálov so živou prírodou. Na výplň možno použiť aj zeminu a tak zrealizovať výstavbu strmých zatrávnených svahov.

DO ZÁHRADY SÚ VHODNÉ GABIONY STAVEBNICE BLOCK - SK®

       Samotná konštrukcia gabionov zo zváraných sietí BLOCK - SK® je tvorená drôtenými košmi zhotovenými z pozinkovaného drôtu s protikoróznou povrchovou úpravou. Siete na koše sa vyrábajú zváraním z drôtu rôzneho priemeru a spájajú sa špirálami a dištančnými sponami.
       Zo sietí sa priamo na mieste určenia vytvárajú drôtené koše – gabiony, ktoré sa plnia kameňom. Z pohľadovej strany sa kamene vkladajú ručne, stredná časť sa vypĺňa kameňmi drobnejšej frakcie resp. odpadovým materiálom. Ak vzhľad nie je dôležitý, celý objem sa môže naplniť kameňmi strojom. Gabiony sa dajú robiť aj v zime, keďže pri ich realizácii sú mokré procesy vylúčené.

GABIONY AKO OPORNÝ MÚR

       Ak vlastníte pozemok vo svahu, pri jeho úprave sa nevyhnete stavbe oporných múrov. Prečo  evyužiť moderný prvok, ktorý nová doba priniesla v podobe gabionov? Na tento účel sú vhodné gabionové konštrukcie s odstupňovaním na pohľadovej strane, čo umožní neskoršie zazelenanie konštrukcie. Výhodou gabionov je vnútorná pružnosť, vďaka čomu sa konštrukcia nemusí zakladať v nezamŕzajúcej hĺbke. 
       Odporúčané zahĺbenie je 0,0–0,5 m, podkladová vrstva sa robí  o zhutneného makadamu v hrúbke 15 až 20 cm. Použiť sa môže aj betón. Zásyp za oporným  úrom z gabionových konštrukcií musí byť z vodopriepustného materiálu, zo štrku alebo kameňa, kvôli odvedeniu vody a vytvoreniu prirodzeného hydraulického filtra. Vodopriepustnosť objektov z gabionov ich predurčuje na sanáciu zosuvov. 


Partneri

CHS GEO Servis Green Hornet Gabion Consult

  • Odborné poradenstvo ku každej objednávke
  • Gabion Consult
    Výroba zváraných sietí na mieru
  • Gabion Consult
    Vypracovanie technologického postupu k objednávke ZDARMA
  • Gabion Consult
    Environmentálne vhodný výrobok