Kvalitatívne parametre Gabiónov BLOCK-SK®


Produkty ponúkané spoločnosťou COMPAG-SK

Gabionové stavebnicové konštrukcie - BLOCK-SK® Vám ponúkajú zvárané siete z drôtu s oceľovým jadrom, navzájom pospájané spojovacími prvkami (špirálami a dištančnými sponami) bez vytvárania zdvojených stien na styku košov - blokov. Priestor z gabiónových sietí (gabiónový kôš, eko kôš, ... ) si môžete vyplniť rôznym druhom materiálov, štandardne kamenivom alebo iným typom výplne ako napr. drvený betón, zemina, drevo. Materiál na vypĺňanie košov neposkytujeme, pracovníkov na realizáciu stavby zaúčame a certifikujeme. Možnosť zaučenia do realizácie, poprípade odporučenie realizačnej firmy je možné.

Rozmery oka sietí Gabiónovej stavebnice BLOCK-SK® majú veľkosť 10x10 cm , 10x5 cm, 5x10 cm alebo 2,5x10 cm, tým pádom je možné túto zváranú sieť upravovať po 10, 5 alebo 2,5 cm bez straty funkčnosti. Týmto spôsobom je možné sieť pripraviť na rozmer gabiónového koša podľa potreby, ako pri stavebnicovom systéme. Samotné časti Gabiónovej stavebnice BLOCK-SK® sa spájajú na výšku a na dĺžku. Vzájomný posun gabiónových košov nie je žiadúci a potrebný. Siete pre zloženie gabiónových košov sú dodávané aj so spojovacími špirálami a dištančnými sponami.

Technické parametre jednotlivých materiálov:
Gabiónový materiál s povrchom Zn + Al
Gabiónový materiál 3,5 mm – BLOCK-SK®
Gabiónový materiál 4,0 mm – BLOCK-SK®

 


Partneri

CHS GEO Servis Green Hornet Gabion Consult

  • Odborné poradenstvo ku každej objednávke
  • Gabion Consult
    Výroba zváraných sietí na mieru
  • Gabion Consult
    Vypracovanie technologického postupu k objednávke ZDARMA
  • Gabion Consult
    Environmentálne vhodný výrobok