O gabiónoch


 

Gabión sa začal používať v Taliansku a Rakúsku už koncom 19.  storočia. Tvoria ho drôtené koše vyplnené kamenivom. Gabiónové konštrukcie dokážu prenášať nadmerné deformácie (napr. po aktivizovaní zosuvu) bez významnejšej straty nosnosti, preto čoraz častejšie nahrádzajú tradičné betónové konštrukcie

Gabión tvoria zvárané alebo pletené drôtené siete s výplňou z kameniva, zeminy a recyklovaného materiálu. Je vhodný na stavbu objektov, ako sú protihlukové steny či oporné múry pozdĺž diaľnic, ciest a železníc ale aj v súkromnom sektore pre konštrukciu gabiónových plotov či architektonických prvkov v záhrade.

Gabión vďaka svojmu zloženiu a vzhľadu nezasahuje negatívne do životného prostredia. Ďalšou nespornou výhodou je, že gabióny majú prakticky neobmedzenú životnosť. Vysoká kvalita a vynikajúce vlastnosti konštrukcie zo zváraných sietí z pozinkovaného drôtu a ich spôsob spájania špirálami bez možnosti negatívneho vplyvu pracovnej sily umožňujú adekvátnu náhradu betónových objektov rôzneho účelu. Vysoká zvuková pohltivosť a vodopriepustnosť umožňujú použiť túto technológiu pri sanáciách zosuvov a výstavbe diaľničného a cestného telesa.

Rôzne využitie gabiónov - GABIÓNOVÁ GALÉRIA 

 

 

GABIÓNY BLOCK-SK®

Gabiónová stavebnica BLOCK-SK® je drôtená stavebnica bez  dvojitých stien od spoločnosti COMPAG SK s.r.o., ktorá sa skladá zo zváraných sietí spájanými špirálami, alebo CLIP sponami alebo C-sponami a dištančnými sponami.  Gabiónová konštrukcia spoločnosti COMPAG SK s.r.o. zo zváraných sietí je pevnejšia v porovnaní s pletenými sieťami, lepšie drží rovinatý tvar a je i dostatočne pružná. Pružnosť je jej prednosťou, pretože objekty nevyžadujú budovanie klasických betónových základov. Prednosťou tohto moderného konštrukčného systému je možnosť realizovateľnosti aj v zimnom období, pričom nemusí dochádzať k obmedzeniu plynulosti výstavby. Kvalitná protikorózna ochrana Zn+Al v súčinnosti s prírodou umožňuje životnosť vybudovaných objektov presahujúcu 100 rokov.

Široké využitie gabiónovej stavebnice BLOCK-SK®:

 • gravitačné oporné múry
 • obkladové a zárubné múry
 • protihlukové steny a bariéry
 • oporné systémy na brehoch riek a vodných nádrží
 • oporné múry v svahovitom teréne
 • plotové systémy na miery
 • architektonické konštrukcie 

 

 

PLOTY A ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA

Gabión sa stáva čoraz obľúbenejším prvkom záhradnej architektúry. Oporný múr v záhrade pôsobí originálne, či už ako dekoračný prvok, ako podpora pre terasy alebo gabiónový plot. Plot ako architektonický prvok developerskej výstavby či už v rodinnom dome alebo v bytových jednotkách je čoraz viac využívaný ako konečný prvok výstavby, kde sa chce realizovať fantázia. Je už len na tvorivosti záhradných architektov či samotných majiteľov záhrad, akým spôsobom využijú gabióny v exteriéri. Jednoduchá montáž umožňuje sebarealizácie v rámci rodiny a priateľov. Výhodou realizovateľnosti oplotenia z gabiónov je možnosť nepoužitia betónového základu. Gabiónové ploty nevyžadujú žiadnu dodatočnú povrchovú úpravu ako omietka, obklad atď. 

Všetky rastliny, ktoré sa dokážu dobre vyrovnať so suchými podmienkami, sa budú na gabióne cítiť dobre. Ideálne sú rastliny a bylinky ako tymián, pažítka aj niektoré druhy kvetov a trvaliek. Okrem toho sú gabionové konštrukcie ideálne ako pozadia pre popínavé rastliny.

Gabiónovú konštrukcie môžeme zazelenať nasledovnými spôsobmi:
-  pomocou geotextílie priamo v konštrukcii vytvorením balu so zeminou
- osadením dierovanej drenážnej rúrky priamo do konštrukcie pri realizácií systému a vysadením rastlín s vodorovným koreňovým systémom 
- plnením konštrukcie systému zeminou, čo umožňuje výsadbu aj stredne vyrastenej zelene
- zazelenanie možno zlepšiť kokosovou rohožou, ktorá zároveň zachytáva zeminu proti vypadnutiu z čelných stien 

 

Inšpiráciu a nápady môžete načerpať aj v galérií GABIÓNOVÉ PLOTY alebo GABIÓNOVÁ ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA.

 


 

OPORNÝ MÚR

Oporný múr je gabiónový produkt ideálny na spevnenie cestných komunikácií, mostov, tunelov, či svahov. Prostredníctvom gabiónovej konštrukcie nie je potrebné debnenie, základy do nezámrznej hĺbky, pokiaľ projektant neurčí inak, ani prekvalifikovaná pracovná sila. Stavby z gabiónovej stavebnice BLOCK-SK sú založené na suchom procese, čo znamená okamžitú funkčnosť po vyložení vhodným výplňovým materiálom. 
Ak vlastníte pozemok vo svahu, pri jeho úprave sa nevyhnete stavbe oporných múrov. Prečo nevyužiť moderný prvok, ktorý nová doba priniesla v podobe gabiónov? Na tento účel sú vhodné gabiónové konštrukcie s odstupňovaním na pohľadovej strane, čo umožní prípadné neskoršie zazelenanie konštrukcie. 
Odporúčané zahĺbenie je 0,5 m, podkladová vrstva sa robí  zo zhutneného makadamu v hrúbke 15 až 20 cm. Použiť sa môže aj betón. Zásyp za oporným múrom z gabionových konštrukcií musí byť z vodopriepustného materiálu, zo štrku alebo kameňa, kvôli odvedeniu vody a vytvoreniu prirodzeného hydraulického filtra. Vodopriepustnosť objektov z gabiónov ich predurčuje na sanáciu zosuvov.
V prípade zložitejších konštrukcií a nutnosť realizácie štíhlejších oporných múrov je k dispozícii technológia KGM - Kotvený Gabionový Múr, ktorá je založená na využití kombinácie gabiónu na čele konštrukcie a kotviacich prvkov, ako sú geomreže alebo identický sieťový materiál gabiónovej stavebnice o dĺžkach podľa statického posúdenia.

Možnosti využitia gabiónových oporných múrov si môžete pozrieť v galérií GABIÓNOVÉ OPORNÉ MÚRY.

 

 

MATRACE BLOCK-SK®

Matrace BLOCK-SK sú gabiónové konštrukcie s hrúbkou oceľového koša pod 50 cm. Postup vytvárania matracov je obdobný ako pri montáži gabiónovej konštrukcie, pričom návodná sieť je považovaná za lícnu stranu z pohľadu vytvárania bunkovej štruktúry. Matrace sa používajú pre spevnenie brehov vodných nádrží, prípadne korytové úpravy riek a bystrín. Taktiež sú úspešne používané na obklady budov alebo ich samotnú výstavbu.                


Partneri

CHS GEO Servis Green Hornet Gabion Consult

 • Odborné poradenstvo ku každej objednávke
 • Gabion Consult
  Výroba zváraných sietí na mieru
 • Gabion Consult
  Vypracovanie technologického postupu k objednávke ZDARMA
 • Gabion Consult
  Environmentálne vhodný výrobok