Ochrana osobných údajov e-shopu www.gabiony-eshop.sk

1.     Spoločnosť COMPAG SK s.r.o., so sídlom Závodná 3, 821 06  Bratislava, IČO 35 758 112 zapísaná v OR na OS v Bratislave I., oddiel Sro, vložka č. 18314/B (ďalej len "predávajúci" alebo "prevádzkovateľ“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie") a podľa Zákona o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z., nasledujúce osobné údaje:

 •  meno, priezvisko
 •  e-mailovú adresu
 •  telefónne číslo
 •  adresu/sídlo

2.     Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje § 13 odst. b) ZoOÚ 18/2018 Z.z. právny základ Plnenie zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán.
Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe § 13 odst. c) a f) ZoOÚ 18/2018 Z.z. právny základ podľa osobitného predpisua pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

3.     Spracovanie osobných údajov je vykonávané firmou COMPAG SK s.r.o.teda prevádzkovateľom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto prevádzkovateľa spracúva tiež sprostredkovateľ:
Poskytovateľ služby UNIobchod, prevádzkovanej spoločnosťou Webygroup s.r.o., sídlom Nižovec 2a, 960 01 Zvolen

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

5.    Prevádzkovateľ nemá určenú zodpovednú osobu. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na emailovej adrese compag@compag.sk.

Používanie cookies 

Pozrite si na podstránke Používanie cookies


Partneri

CHS GEO Servis Green Hornet Gabion Consult

 • Odborné poradenstvo ku každej objednávke
 • Gabion Consult
  Výroba zváraných sietí na mieru
 • Gabion Consult
  Vypracovanie technologického postupu k objednávke ZDARMA
 • Gabion Consult
  Environmentálne vhodný výrobok